Επαγγελματικά Συστήματα Υδροβολής έως... 3.500 bar!

Σειρά Jet X

Σειρά JET –X με δύναμη κινητήρων έως και 500hp

και πιέσεις από 550 bar έως και 3500bar

 

Η σειρά JET X 3000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 150 hp με επιδόσεις από 650 Bar και παροχή 88 it./min έως 2800 Bar και παροχή 19 lit./min.

Η σειρά JET X 3000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 150 hp με επιδόσεις από 650 Bar και παροχή 88 it./min έως 2800 Bar και παροχή 19 lit./min

Η σειρά JET X 3000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 150 hp με επιδόσεις από 650 Bar και παροχή 88 it./min έως 2800 Bar και παροχή 19 lit./min.

Η σειρά JET X 3600 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 200 hp με επιδόσεις από 400 Bar και παροχή 173 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 27 lit./min.

Η σειρά JET X 3600 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 200 hp με επιδόσεις από 400 Bar και παροχή 173 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 27 lit./min.

Η σειρά JET X 3600 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 200 hp με επιδόσεις από 400 Bar και παροχή 173 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 27 lit./min.

Η σειρά JET X 4200 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 350 hp με επιδόσεις από 550 Bar και παροχή 238 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 45 lit./min.

Η σειρά JET X 4200 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 350 hp με επιδόσεις από 550 Bar και παροχή 238 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 45 lit./min.

Η σειρά JET X 5000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 500 hp με επιδόσεις από 550Bar και παροχή 367 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 71 lit./min.

Η σειρά JET X 5000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 500 hp με επιδόσεις από 550Bar και παροχή 367 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 71 lit./min.

Η σειρά JET X 5000 έχει δυνατότητα ισχύος κινητήρα έως 500 hp με επιδόσεις από 550Bar και παροχή 367 lit./min έως 2800 Bar και παροχή 71 lit./min.

Ειδικές κατασκευές συστημάτων υδροβολής ειδικά σχεδιασμένες για καράβια εν πλω, ειδικά έργα και Βιομηχανίες.

Free Joomla! templates by Engine Templates