Επαγγελματικά Συστήματα Υδροβολής έως... 3.500 bar!

Σειρά Jet D

Σύστημα υδροβολής με συμβατότητα και για σύστημα αμμοβολής και ζεστού νερού,
με πετρελαιοκινητήρα
για τον τομέα της Ναυτιλίας, Βιομηχανία και Κατασκευών

 

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Free Joomla! templates by Engine Templates