Επαγγελματικά Συστήματα Υδροβολής έως... 3.500 bar!

Σειρά Jet E

Σύστημα υδροβολής με συμβατότητα και για σύστημα αμμοβολής και ζεστού νερού,
με ηλεκτρικό μοτέρ
για τον τομέα της Ναυτιλίας, Βιομηχανία και Κατασκευών

 

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Σύστημα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής έως 200 Bar, με κινητήρα ρεύματος ή βενζίνης, κατάλληλο για επαγγελματίες

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1200 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 600 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 1500 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Σύστημα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής έως 250 Bar, με κινητήρα ρεύματος ή βενζίνης, κατάλληλο για επαγγελματίες.

Συστήματα υδροβολής με δυνατότητα υδροαμμοβολής και ζεστού νερού έως 350 Bar, με κινητήρα ρεύματος, κατάλληλο για το Ναυτιλιακό, Βιομηχανικό και Κατασκευαστικό κλάδο.

Free Joomla! templates by Engine Templates